top of page

Muziek voor renaissanceluit en theorbe

 

Door de toegevoegde a'-snaar kan renaissanceluitablatuur direct worden bespeeld zonder enige herstemming, aangezien de verschuiving in de derde octaafafstand tussen de 2e en 3e snaar, zoals op een gitaar (5,4,5,5,5) naar ( 3) en (4) bijna automatisch, zoals bij een luit (5,5,4,5,5). De stemming van de eerste zes snaren is dan precies zoals die van een sobere renaissanceluit (a' e' hgd A), de zevende snaar wordt dan gestemd op G, de achtste op E. Als je het speelniveau verschuift naar de snaren 2-7 en de 4e snaar op f# stemt, krijg je een tenorstemming (e' hf# d AE). Als de stemming van de "standaard luit", d.w.z. de altluit, behouden moet blijven, worden de eerste zes snaren twee halve tonen lager gestemd (d.w.z. g' d' afc G), de zevende snaar wordt dan gestemd op F, de achtste naar D, 9. en 10. indien nodig. Als je nu het speelniveau verschuift naar de snaren 2-7 - door de 4e snaar opnieuw op e te stemmen en de 7e snaar op D te stemmen - krijg je een basstemming (d'aec GD).

 

Muziek voor chitarrone (bijv. Kapsberger en Piccinini)

 

In principe komt de standaardstemming van de chitarron exact overeen met die van de guitarrone (beide in a). De eerste twee snaren van de chitarrone zijn echter een octaaf lager gestemd, dus de derde snaar is de hoogste (re-entry tuning, a , e, h, g,  d, A en dan diatonisch naar beneden). Om deze muziek origineel te kunnen spelen, moeten de snaren 1+2 op de gitaar worden verwisseld voor bijvoorbeeld een g-snaar en een d-snaar, die dan elk twee halve tonen hoger worden gestemd.

 

Muziek voor barokluit en theorbe

 

Door het sterk afwijkende besnaringssysteem van de barokluit met (in halve tonen) 3.5.4.3.5 zijn hier grote problemen met de overbrenging, het is bijna onmogelijk om de lengte van de tonen aan te houden zoals bij de barokluit. Dit is de gemakkelijkste manier om de stemming van de gitaar als volgt te veranderen: g',e',h,g,e,A,E,D,_C#,_H. Er hoeven dus maar twee van de eerste zes snaren opnieuw gestemd te worden. De vier lage snaren komen exact overeen met de vier lage gangen van de barokluit, twee halve tonen hoger. Als alternatief kunt u natuurlijk ook een exacte barokluit stemmen met f',d',a,f,d,G,D,C,_H,_A. Aangezien de barokluit 13 gangen heeft, moeten de overige drie gangen gespeeld worden. Intensieve studies hebben aangetoond dat dit vrijwel probleemloos kan: de zesde gang van de luit wordt dan gevingerd in de tweede fret van de zesde snaar van de gitaar, de zevende gang komt overeen met de open zesde snaar. De achtste gang wordt gespeeld op de derde of vierde fret van de zevende snaar, de negende gang op de eerste of tweede (afhankelijk van de toonsoort). De 10e cursus komt overeen met de 7e snaar, de 11e cursus met de 8e, de 12e cursus met de 9e en de 13e cursus met de 10e snaar. Met een beetje oefening kan de barokluittabulatuur direct uit het zicht worden bespeeld. Bij nog diepere bassen worden de laagste snaren lager gestemd, waardoor compromissen nodig kunnen zijn.

 

Muziek voor toetsinstrumenten

 

De toegevoegde a'-snaar valt het meest op bij de transcriptie van muziek voor toetsinstrumenten, aangezien hier zelfs in eenvoudige stukken hoge tonen voorkomen. Een kerntaak van de gitarrone is het direct afspelen van werken uit de standaard pianonotatie met behoud van het octaaf. Dit vereist veel oefening, maar is goed mogelijk tot stukken van gemiddelde moeilijkheidsgraad. Zeer complexe werken moeten worden vereenvoudigd. Typische klavecimbelmuziek gaat tot de grote C en kan dus probleemloos gespeeld worden. Contra-, octaaf- en andere speciale gitaarstemmingen Door de zes lage snaren eenvoudig opnieuw te stemmen op E, B, G, E, _A, _E kan hij zonder problemen als contragitaar worden gebruikt. Als je de standaardstemming aanhoudt en een capo in de 7e fret gebruikt, is de stemming op de zes hoge snaren e'', h', g', d', a, e, oftewel octaafgitaar. Door de uitzetting van het fretboard kan het zonder beperkingen tot de hoogste frets worden bespeeld. Standaardstemming zonder capo levert automatisch een vierde gitaar op, en twee halve tonen lager stemmen levert een derde gitaar op. De zevensnarige Russische gitaar (stemming d', b, g, d, h, G, D) kan worden weergegeven op snaren 2-8 door opnieuw te stemmen, net als de Braziliaanse gitaar in standaard gitaarstemming met een toegevoegde hoofdletter C of contra- B.

 

becijferde bas

 

De uitbreiding van het toonbereik naar boven en naar beneden maakt de gitarrone tot een ideaal, gemakkelijk te vervoeren basso continuo-instrument dat bijvoorbeeld een klavecimbel of een aartsluit in een ensemble kan vervangen.

ren.jpg
muzikale mogelijkheden
 
bottom of page